Informatički programi

Računalom se danas koristimo svakodnevno. Bez obzira na dob, moramo biti svjesni da nam računalo uistinu olakšava način života i protok željenih informacija. Osnove rada na računalu su potrebne u poslovnom i privatnom životu. Da biste lakše savladali poznavanje rada na računalu nudimo Vam program obrazovanja - Računalni operator.

Programi:


Računalni operator