O Školi

Privatna osnovna glazbena škola „Boris Papandopulo“ je započela sa svojim radom u Splitu, 1996. godine. Ime je dobila po našem poznatom skladatelju i dirigentu Borisu Papandopulu. Nastavnici i osoblje glazbene škole su svojom ljubavlju prema glazbi održali djelovanje škole već dugi niz godina, poticali rad i uspjehe glazbene škole kao cjeline, ali i učenika kao pojedinaca.

Škola ima na raspolaganju niz učionica prilagođenih grupnoj i individualnoj nastavi sa pripadajućom glazbenom opremom. Posjeduje i lijepu koncertnu dvoranu u kojoj se redovito održavaju glazbeni tečajevi, radionice, te koncerti klasične i moderne glazbe.

VERIFICIRANI OD STRANE MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Posebno ističemo da smo jedina privatna osnovna glazbena škola na području Splitsko-dalmatinske županije koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Škola radi po Nastavnom planu i programu osnovnih glazbenih škola te na kraju svakog razreda izdaje svjedodžbe verificirane od nadležnog ministarstva.

Svojim djelatnostima i brojnim uspjesima učenika na županijskim i državnim natjecanjima, škola uvijek iznova potvrđuje svoju vjerodostojnost i kvalitetu.

Djelatnosti

U osnovnu glazbenu školu se upisuju djeca od 7 do 15 godina i to na sljedeće odjele:

Nastava instrumenta odvija se individualno i prilagođena je uzrastu i mogućnostima svakog djeteta. Nastava teorijskih predmeta (solfeggia, teorije glazbe i skupnog muziciranja) odvija se u grupama.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Prema nastavnom planu i programu osnovna glazbena škola traje 6 godina.
Nastavni predmeti su organizirani kako slijedi:

NASTAVNI PLAN
Obavezni predmeti
temeljni predmet struke
solfeggio
zbor ili orkestar ili komorna glazba
izborni predmet
klavir
teorija glazbe
BROJ SATI U TJEDNU PO RAZREDIMA
I. II. III. IV. V VI.
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
/ / 2 2 2 2
/ / / / / 1
/ / / / / 1

Neoznačeni sati traju 45 minuta

Sati traju 30 minuta

Sati traju 60 minuta

CILJEVI

Naš je cilj da nastava instrumenta odigra važnu ulogu u odgajanju osobnosti, pri čemu se teži kod djece razvijati:

  • ukus za glazbu
  • svijest i muzikalnost
  • bogatstvo emocija
  • maštu i kreativnost
  • motoriku, koncentraciju i pamćenje
  • vizualni, slušni i osjetilni opažaj
  • jaku volju i radne navike
  • spremnost za javne nastupe
  • osjećaj za skupno muziciranje
  • poticanje zajedništva.

Škola organizira glazbene radionice za djecu i roditelje, kao i programe za odrasle, orijentirane radu sa svim osobama koje vole glazbenu umjetnost i koji žele glazbom obogatiti svoj život.

Posebnost nastave u osnovnoj glazbenoj školi „Boris Papandopulo“ očituje se u naglašenom individualnom, temeljitom pristupu svakom učeniku, poštujući njegovu osobnost, stupanj motivacije i mogućnosti. Krajnji cilj je da mladi glazbenik raste, razvija se, napreduje u znanju, kultivira se, oslobađa kreativnu energiju i usmjerava je prema radosti muziciranja.

Osim praćenja tradicionalnog programa, glazbena škola pruža učenicima i mogućnost istraživanja glazbenih izričaja izvan konteksta klasične glazbe i upoznavanja glazbenih tradicija suvremenih glazbenih stilova. Iskustvo je pokazalo da djeci ovog doba to zaista predstavlja veliki užitak!

Kurikulum

Kurikulum glazbene škole možete skinuti u PDF formatu OVDJE